Amsterdam, December 2006

Beste actieleiders,
beste vrienden van de Vrouwe van alle Volkeren,

In juli 2005 kwam de Congregatie voor de Geloofsleer met het verzoek om in het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren de woorden ‘die eens Maria was’ weg te laten, teneinde tegemoet te komen aan al diegenen die de betekenis van deze woorden niet begrijpen. We willen graag nogmaals allen die onmiddellijk gehoor hebben gegeven hartelijk bedanken. Want door deze gehoorzaamheid kon dit voor onze tijd zo actuele en belangrijke gebed van de Vrouwe van alle Volkeren in de afgelopen 18 maanden verder worden verspreid en door de gelovigen worden gebeden.

Intussen heeft de Congregatie voor de Geloofsleer de verantwoordelijke bisschop van Haarlem, Mgr. Jozef Marianus Punt, de wijziging in het gebed aangegeven. Om duidelijk te maken dat de titel ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ betrekking heeft op de Moeder Gods, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer de wens geuit dat in het gebed de woorden ‘de heilige Maagd Maria’ worden ingevoegd. Derhalve luidt nu het einde van het gebed:

‘Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
onze Voorspreekster zijn.’

Wij willen u vragen ook deze nieuwe verandering aan te nemen en te ondersteunen, want alleen zo kan dit machtige gebed weer in één en dezelfde vorm wereldwijd verspreid, vertaald en gebeden worden – en nu zelfs met de uitdrukkelijke toestemming van de Congregatie voor de Geloofsleer en in eenheid met onze Heilige Vader, paus Benedictus XVI.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw liefde tot de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren en voor uw ijver voor de door haar zelf gewenste ‘wereldactie’. Want de verspreiding van haar beeltenis en haar gebed, met de vurige bede om de komst van de Heilige Geest ‘in de harten van alle volkeren’ en om bewaard te blijven voor ‘verwording, rampen en oorlog’, is actueler en meer nodig dan ooit.

 

Namens de priesters en zusters van de
Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren
P. Gabriel Heinzelmann, Rector

Namens de
Stichting Vrouwe van alle Volkeren
drs. A.W. Leeman, voorzitter

pdf De brief als pdf-document

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie