Wat doet de Stichting Vrouwe van alle Volkeren?

Historie

De Stichting Vrouwe van alle Volkeren is opgericht toen de zieneres van de Vrouwe van alle Volkeren, Ida Peerdeman, nog in leven was en draagt sindsdien verantwoordelijkheid voor de verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren.

Hoe?

De Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de continuïteit in de kapel aan de Diepenbrockstraat te Amsterdam, en kent vele uitgaves over de Vrouwe van alle Volkeren.
Tenminste éénmaal jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting in Nederland een dag georganiseerd ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Op die dag zijn gewoonlijk diverse sprekers uit binnen- en buitenland aanwezig, alsmede de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Andere initiatieven in het buitenland worden waar mogelijk financieel gesteund. Daarbij kan gedacht worden aan acties ter verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren in de Verenigde Staten, India, diverse Europese landen, en aan het bouwen van kerken ter harer ere, zoals op de Filippijnen, in Sri Lanka en in Brazilië.

De “Familie van Maria”

De pastorale zorg in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren is toevertrouwd aan leden van de religieuze gemeenschap “Familie van Maria”, officieel “Pro Deo et fratribus – Familie van Maria (PDF-FM)”, en het “Werk van Jezus de Hogepriester” – (Opus J.S.S.)”.
Kort na het overlijden van Ida Peerdeman op 17 juni 1996 zijn zij naar Amsterdam gekomen, om deze zorg op zich te nemen. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. H.J.A. Bomers die kort daarvoor op 31 mei 1996 de devotie tot Maria als de Vrouwe van alle Volkeren had vrijgegeven.

Dit betekent dat de zusters en paters die werkzaam zijn in de kapel dat doen met instemming van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, en in nauw overleg met de Stichting die zich erover verheugt dat zij de dagelijkse zorg voor de kapel dragen en in naam van de Stichting de contacten onderhouden en correspondentie afhandelen.

Website

Op deze website wordt regelmatig verwezen naar de “Website van de Familie van Maria” voor meer informatie over de Vrouwe. Die website valt onder de verantwoordelijkheid van de Familie van Maria, die veel informatie in vele verschillende talen kan aanbieden. Om praktische redenen is ervoor gekozen die website niet met deze van de Stichting te laten samenvallen.

Uw steun wordt gevraagd

Ondanks dat de Stichting niet onmiddellijk zichtbaar is, draagt zij de financiële verantwoordelijkheid voor de kapel en het vroegere woonhuis van de zieneres, en voor de verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van daaruit.

Uw steun wordt daarom gevraagd, zodat de kapel centrum kan blijven van de verering van de Vrouwe, en de paters en de zusters hun werk daar kunnen blijven doen. Wilt u de Vrouwe steunen? Kijk dan onder “Giften”.