Eerste Pinksterdag, 24 mei 2015

Programma:

Zodra het programma definitief bekend is, zal dat hier worden vermeld.

Op de dag zal in elk geval een H. Eucharistieviering met de bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, gevierd worden en zal er gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten.

De dag zal worden afgesloten met een H. Lof.

 

Priesters worden van harte uitgenodigd om te concelebreren! Wilt u dan zelf een albe meebrengen?