Verslag van de Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren in de RAI op 27 mei 2017

 

Op zaterdag 27 mei 2017 vond de Gebedsdag plaats ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, evenals vorig jaar in de RAI.

De dag begon met het Rozenkransgebed, gevolgd door een Pontificale H. Eucharistieviering gecelebreerd door Mgr. dr. J.M. Punt, met als concelebrant zijn hulpbisschop, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, fr. Shafiq Abouzayd die ook spreker was tijdens de dag, en een aantal andere priesters.

Door het uitzonderlijke mooie weer en doordat geen treinen reden naar het station RAI was de opkomst lager dan vorig jaar, maar zo’n 600 mensen wisten gedurende de middag toch de weg naar de gebedsdag te vinden.

Dit jaar waren er twee bijzondere sprekers:

Priester dr. Shafiq Abouzayd

ShafiqHij is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Faculteit voor Oosterse Studies van de Universiteit van Oxford, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, waar hij verantwoordelijk is voor de gelovigen van de Melkitische Kerk. Zelf is hij opgegroeid als Maroniet, in Libanon.
De Melkitische Grieks-Katholieke Kerk behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk. De gelovigen leefden oorspronkelijk voornamelijk in Syrië, Libanon en Palestina, maar vanwege de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten leven zij nu over de gehele wereld verspreid.
Fr. Shafiq Abouzayd is door zijn zorg voor de Melkitische gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk vertrouwd met de situatie van de vluchtelingen, maar ook met de verhouding tussen christendom en islam in het Midden-Oosten. Hij is de oprichter van de “Aram Society“.

Op de gebedsdag vertelde hij naar aanleiding van de moeilijke situatie waarin onze wereld verkeerd met zijn vele conflicten over een aantal verschijningen van Maria, in Quito, La Salette, Fatima en natuurlijk Amsterdam. Een zeer boeiende én actuele lezing die het belang van Maria in onze tijd onder de aandacht bracht.

Hier vindt u de Nederlandse vertaling van zijn gehele lezing, die hij in verkorte vorm tijdens de gebedsdag heeft gehouden (PDF).

Dr. Robert FastiggiRobert Fastiggi

Hij is sinds 1999 werkzaam aan het Sacred Heart Major Seminary van Detroit in de Verenigde Staten, als professor in de systematische theologie. Gedurende zijn werkzaamheid in Detroit heeft hij een veelheid aan cursussen gegeven, waaronder ecclesiologie, christelijke antropologie, christologie, Mariologie, moraaltheologie en sacramentenleer. Hij is onder andere lid van het bestuur van de “Mariological Society of America”. Zie voor meer informatie de website van het Major Seminary in Detroit.
Tevens is hij verbonden aan de “International Marian Association” die zich inzet voor de erkenning van de rol van Maria in Kerk en Verlossing.

Dr. Robert Fastiggi benaderde in zijn lezing Maria vanuit zijn vakgebied, de theologie. Aan de hand van teksten uit de theologische geschiedenis en verwijzingen naar teksten van het kerkelijk leergezag ging hij in op de betekenis van de titel “Medeverlosseres”, als onderdeel van het dogma waarom Maria in Amsterdam heeft gevraagd: “Maria is Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster”. Aan het slot heeft hij de aanwezigen geïnformeerd over de International Marian Association die zich inzet voor de erkenning van de rol van Maria in de Verlossing door Christus.

Hier vindt u de tekst van zijn lezing, die hij in verkorte vorm tijdens de gebedsdag heeft gehouden (PDF, Engels).

Hieronder een foto-impressie van de dag: