Verslag van de Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren in de RAI op 20 mei 2018, Eerste Pinksterdag

Op zondag 20 mei 2018, Eerste Pinksterdag, vond de Gebedsdag plaats ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, evenals vorig jaar in de RAI.

Ruim 600 mensen waren samengekomen om de H. Eucharistie te vieren met de bisschop, Mgr. J.M. Punt. De dag werd afgesloten met een H. Lof gecelebreerd door de hulpbisschop, Mgr. J.W.M. Hendriks.

Bijzondere gasten waren dr. Luis Bèjar Fuentas, die kardinaal Sandoval uit Mexico vertegenwoordigde, en prof. dr. Mark Miravalle

Luis Bèjar Fuentas

Luis Bèjar deelde met de aanwezigen een samenvatting van de tekst die kardinaal Sandoval in september dit jaar tijde3U7K3946ns een symposium in Florida zal presenteren. Hij ziet een bijzondere band tussen Amsterdam en de verschijning van Maria in Guadalupe, en beschrijft hoe God door de verschillende verschijningsplaatsen zoals in de Rue du Bac en Fatima de mensen blijft oproepen tot hem terug te keren. Door zijn zorgzame moeder.

De Engelse tekst van zijn voordracht, in elk geval de gedachtelijn, vindt u hier.

Mark Miravalle

Mark Miravalle vertelde over de brief die kardinaal Sandoval recent aan alle bisschoppen en kardinalen wereldwijd heeft gezonden, met het verzoek Paus Franciscus te vragen om de afkondiging van het vijfde mariale dogma van Maria als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Een Nigeriaanse bisschop heeft zich hierbij aangesloten en alle bisschoppen ter wereld tevens de afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren gezonden.3U7K3953

Tot nu toe hebben zo’n 570 bisschoppen en kardinalen zich tot de paus gericht met het verzoek het dogma af te kondigen. Velen hebben positief gereageerd naar kardinaal Sandoval.

Tijdens zijn voordracht verwees hij naar de websites www.crownmary.com en www.internationalmarian.com

Pieter van Veen en Chiel van Soelen

Pieter van Veen en Chiel van Soelen, de laatste jaren altijd aanwezig om de vertalingen te verzorgen, verzorgden dit jaar een

3U7K3957

eigen voordracht waarbij ze een aantal maal geluidsopnamen van Ida Peerdeman, de zieneres, lieten horen. Ze vertelden over hun eigen ervaringen met haar, ze leerden haar begin jaren ’70 kennen, en over wat al die “wonderlijke” gebeurtenissen voor haar betekend moeten hebben. Zij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, en moest

omgaan met de hemelse en de wereldse realiteit. Voor veel van de aanwezigen een moment van herkenning, om zo stil te staan bij de zieneres.

De aanwezigen gingen na de vieringen, de goed verzorgde liturgie met mooie muzikale begeleiding en de lezingen weer bemoedigd huiswaarts.

 

Binnenkort hopen we hier de video-opnamen van de voordrachten te publiceren.

 

Hieronder een foto-impressie van de dag: