Verslag van de Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren in de RAI op 22 mei 2016

Op zondag 22 mei, een week na Pinksteren, vond de Gebedsdag plaats ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren. Na enige jaren samengekomen te zijn in de Beurs van Berlage, in 2014 in de Basiliek van de H. Nicolaas, en na vorig jaar een bedevaart gemaakt te hebben naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, kwamen we dit jaar samen in een zaal van de welbekende RAI, voor een nationale gebeds- en ontmoetingsdag.

De dag begon met het Rozenkransgebed, gevolgd door een Pontificale H. Eucharistieviering gecelebreerd door Mgr. dr. J.M. Punt, met als concelebranten Mgr. Ramon C. Arguelles, aartsbisschop van het bisdom Lipa in de Filipijnen en al eerder bijzondere gast bij de gebedsdagen, en Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van het bisdom Maiduguri in Nigeria.

Mgr. Ramon C. Arguelles

Tijdens het tweede deel van de dag vertelde Mgr. Ramon C. Arguelles over de Mariaverschijningen in Lipa, door hem erkend, waar Maria zich heeft geopenbaard als Middelares van alle Genaden. Ook vertelde hij over de bijzondere situatie waarin zijn land zich nu bevindt, waarbij hij niet schuwde de spanningen die in Azië bestaan als gevolg van de buitenlandpolitiek van China te benoemen.

Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van het bisdom Maiduguri in Nigeria

Ook richtte Mgr. Doeme het woord tot de aanwezigen, bisschop van Maiduguri te Nigeria. Met zijn ongeveer 168 miljoen inwoners is Nigeria het meest dichtbevolkte land van Afrika. Bijna vijftig percent van de inwoners zijn moslims, de andere helft zijn christenen. In het noorden is 80 percent van de bevolking moslim terwijl in het zuidoosten de christenen de overhand hebben. De islamitische terreurbeweging Boko Haram voert sinds 2009 een bloedige kruistocht in 3 noordoostelijke staten van Nigeria met de bedoeling er een islamitische theocratische staat op te richten. Het bisdom Maiduguri ligt in een gebied dat de deelstaten Yobe, Borno en het noordelijke deel van Adamawa omvat. Het lijden in dit grootste bisdom van Nigeria is enorm: volgens de laatste cijfers van bisdom zijn ongeveer 5000 van 125.000 katholieken gedood sinds de onrust begon en 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen, onder hen ook 26 van de 46 priesters van het bisdom, meer dan 200 catechisten en meer dan 30 zusters. Van de 40 parochiecentra zijn er 22 ontruimd en in het bezit genomen door de terroristen. Meer dan 350 kerkgebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt. Drie van de vier katholieke scholen zijn gesloten.

De laatste jaren is het bisdom Maiduguri in het noordoosten van Nigeria sterk op de proef gesteld. Het is één van de regio’s die het hardst getroffen wordt door het geweld van de terroristische groepering Boko Haram. Sinds 2009 zijn meer dan 100.000 mensen in het bisdom uit hun huizen verjaagd door het geweld en meer dan 5.000 katholieken zijn vermoord, terwijl verschillende kerken, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest.

Rozenkrans verslaat Boko Haram
Omstreeks het einde van 2014 had Mgr. Oliver Dashe Doeme een ontroerende mystieke ervaring. Wanneer hij de rozenkrans aan het bidden was voor het Heilige Sacrament in zijn kapel, had hij een visioen van Jezus, die niet sprak, maar hem een zwaard aanreikte. Hij strekte zijn arm uit om het zwaard aan te nemen, maar op het moment dat hij er vat op kreeg, veranderde het in een rozenkrans. Dan herhaalde Jezus driemaal: “Boko Haram is verdwenen”. Mgr. Dashe Doeme: “Ik besefte dat we met de rozenkrans Boko Haram zouden kunnen verslaan.” In het begin aarzelde hij om zijn ervaring met anderen te delen, maar vervolgens voelde hij zicht genoodzaakt om dit te doen door de Heilige Geest. Hij vertelde het eerst aan de priesters van zijn bisdom.

De situatie verbeterde inderdaad in een paar maanden tijd. In de lente van 2015 slaagde een militaire eenheid van het Nigeriaanse leger erin, samen met troepen van Tsjaad en Kameroen, om Boko Haram te verdrijven uit enkele veroverde dorpen en stadjes. Achteraf konden sommige vluchtelingen terugkeren naar huis.

Nu keert langzaam de rust terug in zijn bisdom, al zijn nog altijd enige parochies moeilijk bereikbaar als gevolg van de onveiligheid. Maar alleen door en met Maria kan het kwaad verslagen worden, zo hield hij zijn toehoorders voor.

Zijn gehele toespraak – al week hij wel eens af van het papier – kunt u hier vinden.

Dr. Mark Miravalle, Professor aan de universiteit te Steubenville, USA

Mark Miravalle 2012Dr. Mark Miravalle heeft al vaker gesproken tijdens de gebedsdagen in Amsterdam. Hij is professor in de theologie en Mariologie aan de Franciscaanse universiteit van Steubenville, waar hij zich in zijn werk met name richt op de rol van Maria in ons geloof en in de Verlossing door Christus. In aansluiting bij Paus Franciscus beschreef hij Maria als Moeder van Barmhartigheid, wat uiteindelijk betekent dat ze haar rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster wil vervullen.

Het was een bijzondere dag met ruim 700 deelnemers!

Hieronder een foto-impressie van de dag: