Straatactie zaterdag 27 juni 2015

Bijna iedere maand vindt de “straatactie” plaats.

Met een groep mensen in het centrum van Amsterdam de straat op om de afbeelding met het gebed uit te delen. Om de Vrouwe van alle Volkeren bekendheid te geven, maar vooral om de mensen van deze tijd kennis te laten maken met hun Moeder en ze aan te moedigen zich te openen voor de H. Geest.

Gedurende ongeveer een uur zullen we gebedsprentjes in diverse talen aan de voorbijgangers uitdelen. We hopen dat u dan weer met ons mee kunt gaan. We beginnen aansluitend na de H. Eucharistieviering in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren om 12.15.

Helpt u ook mee? Eventueel kunt u ook een deel van de tijd meedoen. U bent van harte uitgenodigd!

Kunt u niet meehelpen? Uw gebed hiervoor wordt gevraagd!

Aanvang direct na de H. Eucharistieviering in de kapel om 12.15

De organisatoren: Winston Doup, Jack van Aalst en Huub Dankers
Meer informatie: mail naar Huub Dankers

 

Uit de 30ste boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren van 1 april 1951:

Daarna wijst de Vrouwe mij op de aardbol waarop Zij staat en het is alsof het rondom haar sneeuwt. De Vrouwe glimlacht en zegt:
“Dat begrijpt gij niet? Kijk goed op de aardbol.”
En nu zie ik de aardbol met een dikke laag sneeuw bedekt. Nu glimlacht de Vrouwe weer en zegt:
“Kijk nu weer op de aardbol.”
En het is alsof de zon erop schijnt, alsof de sneeuw smelt en langzaam in de grond verdwijnt.
Dan zegt de Vrouwe:
“Gij vraagt u af: wat moet dit betekenen? Nu krijg je de uitleg van mijn komst van vandaag. Zoals de sneeuwvlokken over de wereld heen dwarrelen en neervallen als een dikke laag op de bodem, zo zal het gebed met beeltenis zich verspreiden over de wereld en neervallen in de harten van alle volkeren.”
Terwijl Zij dit zegt, zie ik al die volkeren voor mij staan. De Vrouwe wijst dan eerst op haar eigen hart, daarna op de harten van al die mensen en zegt:
“Zoals de sneeuw zich oplost in de aarde, zo zal de vrucht, de Geest, komen in de harten van al de mensen die dit gebed elke dag zullen bidden. Immers, zij vragen dat de Heilige Geest zal komen over de wereld.”

Uit de 36ste boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren van 20 september 1951:

Nu zie ik ineens rondom de Vrouwe sneeuwvlokken komen en deze vallen op de aardbol. De Vrouwe zegt:
“Kind, waarom wordt dat gebed niet verspreid? Waarom zo lang gewacht? Ik heb het u voorgezegd, opdat het in de wereld onder de mensen gebracht zal worden. Laten de mensen toch dit kleine, eenvoudige gebed iedere dag bidden. Dit gebed is klein en eenvoudig gegeven, zodat iedereen het in deze moderne, vlugge wereld kan bidden. Het is daarom gegeven om de ware Geest over de wereld af te smeken.”