Programma:

 

  • 11.30 uur: Rozenkransgebed met muzikale begeleiding
  • 12.15 uur: H. Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • 13.30 uur: Pauze – ontmoeting – voor koffie/thee en broodjes wordt gezorgd – gelegenheid tot stille aanbidding en biecht
  • 15.00 uur: Presentatie van een nieuwe uitgave over Maria als Medeverlosseres, door de rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, de zeereerwaarde heer ing. B.C. Beemster
  • 15.15 uur: H. Lof met overweging door Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • Ong. 16.15 uur: Afsluiting van de dag

Zowel aan het begin als aan het einde van de dag zullen bussen rijden van en naar station Castricum. Zie voor meer informatie daarover onder “waar?

Priesters worden van harte uitgenodigd om te concelebreren!
Wilt u dan zelf een albe meebrengen?

De Vrouwe