Programma:

 

  • 11.30 uur: Zaal open
  • 12.00 uur: Rozenkransgebed met muzikale begeleiding
  • 12.30 uur: H. Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • 13.45 uur: Pauze – ontmoeting – biechtgelegenheid
  • 14.30 uur: Lezing door dr. Shafiq Abouzayd, Maronitisch en Melkitisch priester, wetenschappelijk onderzoeker aan de Faculteit voor Oosterse Studies van de Universiteit van Oxford, “De betekenis van Maria in onze tijd, als Medeverlosseres”.
  • 15.30 uur: Pauze – ontmoeting – biechtgelegenheid
  • 16.00 uur: Lezing door dr. Robert Fastiggi, professor systematische theologie aan het Sacred Heart Seminary te Detroit, “Theologische overwegingen bij Maria als Medeverlosseres”. Tevens zal hij vertellen over het werk van de “International Marian Association”
  • 17.00 uur: H. Lof
  • 17.30 uur: Einde en gelegenheid tot ontmoeting
  • 18.00 uur: Slot

Priesters worden van harte uitgenodigd om te concelebreren!
Wilt u dan zelf een albe meebrengen?

De Vrouwe