Programma:

 

 • 11.30 uur: Zaal open
 • 12.00 uur: Rozenkransgebed met muzikale begeleiding
 • 12.30 uur: H. Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 • 14.00 uur: Pauze – ontmoeting – biechtgelegenheid (gedurende de gehele dag)
 • 14.45 uur: Voordracht door dr. Luis Béjar Fuentes, vertegenwoordiger van Kardinaal Juan Sandoval, Guadalajara, Mexico. “Van Tepeyac naar Amsterdam”, over Maria in Guadalupe, Akita en Amsterdam
 • 15.15 uur: Voordracht door Prof. dr. Mark Miravalle, over het nieuwe feest van Maria Moeder van de Kerk op Tweede Pinksterdag, en de activiteiten die de International Marian Association onderneemt
 • 15.45 uur: Pauze
 • 16.15 uur: Een persoonlijk getuigenis over Ida Peerdeman
 • 17.00 uur: H. Lof met overweging door Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 • 17.30 uur: Einde en gelegenheid tot ontmoeting
 • 18.00 uur: Slot

Priesters worden van harte uitgenodigd om te concelebreren!
Wilt u dan zelf een albe meebrengen?

De Vrouwe