Programma:

 

  • 11.30 uur: Zaal open
  • 12.00 uur: Rozenkransgebed met muzikale begeleiding
  • 12.30 uur: H. Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • 13.45 uur: Pauze – ontmoeting – voor koffie/thee en broodjes wordt gezorgd – biechtgelegenheid
  • 14.45 uur: Lezing door Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van Maiduguri in Nigeria. Hij zal vertellen over zijn ervaringen in het land dat geteisterd wordt door Boko Haram, en de bijzondere rol van Maria in zijn apostolaat
  • 15.45 uur: Lezing door Professor dr. Mark Miravalle over Maria als Moeder van Barmhartigheid en haar rol in de Verlossing
  • 16.15 uur: H. Lof met overweging door Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • 16.45 uur: Gelegenheid tot ontmoeting
  • 18.00 uur: Slot

Priesters worden van harte uitgenodigd om te concelebreren!
Wilt u dan zelf een albe meebrengen?

De Vrouwe