Mgr. J. Hendriks

Mgr. J. Hendriks bij Ida’s Koffiekamer – een impressie

Zondag 9 maart jl. was de hulpbisschop te gast bij Ida’s Koffiekamer, tot grote vreugde van de aanwezigen.

Zelf schrijft hij hierover op Arsacal.nl:
“Zondag in Amsterdam waren veel mensen naar Ida’ s koffiekamer gekomen om een lezing mee te maken over de Mariale dogma’s, waarbij ik ook iets heb verteld over de sporen van Mariaverering in de eerste christentijd. Maria, Moeder van God (concilie van Efese, 431), de maagdelijkheid van Maria ( geloofsbelijdenis), haar onbevlekte ontvangenis ( paus Pius IX, 1854) en tenhemelopneming ( paus Pius XIi, 1950), zijn waarheden van ons geloof. Over de medewerking van Maria aan de verlossing en haar rol als moeder in de orde van de genade heeft het tweede Vaticaans concilie gesproken in het achtste hoofdstuk van Lumen Gentium.”

Een foto-impressie van de bijeenkomst: