Laatste nieuws 31 mei 2014

Komende zaterdag 31 mei zal de Pontificiale H. Eucharistieviering ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, plaatsvinden in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam.

Om 12.00 wordt de Rozenkrans gebeden, de H. Eucharistieviering begint om 12.30. Hier vindt u alle informatie.

De bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, zal hoofdcelebrant zijn, de hulpbisschop, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, zal concelebreren. Priesters worden van harte uitgenodigd te concelebreren, met het vriendelijke verzoek een eigen albe mee te brengen.

Op deze dag zullen we in het bijzonder verbonden zijn met Aruba, Spanje en Uruguay waar ook op 31 mei bijzondere vieringen ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren plaatsvinden, alsmede natuurlijk met Brazilië, waar in Atibaia een gebedsdag ter ere van de Vrouwe plaatsvindt in de kerk die aan haar is toegewijd.

Tot zaterdag 31 mei!

De Stichting Vrouwe van alle Volkeren