HET BELANGRIJKSTE IN HET KORT

HAAR BEELTENIS

De VrouweDe Heer heeft de mensheid aan zijn Moeder toevertrouwd. Staande onder het Kruis heeft zij samen met Hem geleden ter wille van de verlossing van de mensheid en zo werd zij Medeverlosseres. Zij die eens Maria was, staat daarom nu als de Vrouwe van alle Volkeren en onze Voorspreekster op de wereldbol, doorstraald van het Licht, vóór het Kruis van haar Zoon. Uit haar handen stromen drie stralen van licht, de stralen van Genade, Verlossing en Vrede die zij ons als Middelares mag schenken.

De schapen stellen de volkeren der wereld voor die niet eerder rust zullen vinden dan wanneer zij opkijken naar het Kruis, het centrum van de wereld.

HAAR GEBED VOOR VREDE

Er is een gebed om de komst van de Heilige Geest af te smeken en zo de wereld te bewaren voor verwording, rampen en oorlog.

DE GROTE ACTIE VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

Inmiddels zijn al tientallen miljoenen exemplaren van het prentje over de hele wereld verspreid in meer dan 80 talen. In vele kerken en kapellen hangt de afbeelding van de Vrouwe. Talloze mensen bidden dagelijks het gebed, en hebben daarbij de Genade mogen ervaren.

In een groot aantal landen hebben mensen een bijzondere verantwoordelijkheid op zich genomen door een ingelijste beeltenis van de Vrouwe te laten pelgrimeren. Zij zorgen ervoor dat deze van plek naar plek gaat, naar scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, naar mensen thuis, bejaardenhuizen, kapellen, overal waar de Vrouwe welkom is, voor korte of langere tijd. Daar komen dan dagelijks mensen bijeen om te bidden rond de Vrouwe en houden ze bijvoorbeeld de Noveen van de Vrouwe van alle Volkeren of bidden het gebed na elk tientje van de Rozenkrans. Wie zo’n afbeelding onder zijn hoede wil nemen, kan hierover contact opnemen met een van de actiecentra of de Kapel.

MOEDER VOOR ALLE MENSEN

De devotie presenteert ons Maria in een mondiale moederlijke rol, onder een nieuwe titel die toegankelijk is voor alle volken en alle mensen, ‘wie of wat ge ook zijt‘.

Het toont ons Maria als moeder, niet alleen voor katholieken of christenen, maar van de gehele mensheid. Aan haar heeft de Heer de mensheid toevertrouwd. Als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster staat zij voor het Kruis van haar Zoon en zij belooft dat de ware vrede over de aarde zal komen als de Kerk deze drie titels erkent in een laatste mariaal dogma.

De kapel

Het oorspronkelijke schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren bevindt zich in de Kapel aan de Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam, niet ver van de RAI. Dagelijks komen hier pelgrims uit de hele wereld om voor de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren te bidden en de Eucharistieviering bij te wonen.