Ida’s Koffiekamer 9 september 2018

Priester Nars Beemster over Engelen

September wordt wel de engelenmaand genoemd. Zondag 9 september komt priester Nars Beemster een lezing verzorgen over engelen. Engelen  hebben de taak ons te beschermen en steeds dieper binnen te voeren in het mysterie van Gods Liefde. Engelen zijn zuiver geestelijke wezens die we in de Bijbel op beslissende momenten in de geschiedenis zien verschijnen.

Ook de Heilige Schrift leert ons dat ieder mens, hoe klein of gering ook, een eigen engel heeft, een beschermengel, over wie Jezus leert in het Mattheusevangelie (Mt. 18,10):   “Waak ervoor ook maar een van deze kleinen te minachten, want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader”. Tijdens deze lezing zal priester Nars ons uitleggen hoe we  hun hulp kunnen aanwenden om Gods Liefde voor ons dieper en inniger te ervaren.

 

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing kapelaan Nars Beemster
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).