Ida’s Koffiekamer 9 november 2014

Ida’s Koffiekamer – Goedele De Maeyer spreekt over Luisa Piccarreta

Luisa Piccarreta en het leven in de Goddelijke Wil

Wat Luisa in volle gehoorzaamheid aan Jezus en Zijn Kerk neerschreef, beschrijft de lange geschiedenis en vervulling van het drievoudige FIAT.
– Het eerste FIAT – het FIAT van de Vader – gaat over de SCHEPPING.

– Het tweede FIAT – het FIAT van de Zoon – is het FIAT van de VERLOSSING. Dit vindt ook een perfect echo in het antwoord van Maria aan de Engel Gabriel.

– Het derde FIAT – het FIAT van de H. Geest – volgt uit het eerste en het tweede en betreft de HEILIGING:de totale overgave van de menselijke wil aan de Goddelijke WIL zoals uitgedrukt in het: UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL

Goedele De Maeyer zal ook de laatste stand van zaken in Rome en Corato toelichten!

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en Thee
13:00 – 13:45 Lezing Goedele De Meayer
13:45 – 14:10 Pauze
14:10 – 14:50 Vervolg Lezing Goedele De Meayer
14:50 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking.

Ook zal er een boekentafel zijn. De gastspreekster komt uit België. Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden om in haar reiskosten te voorzien. Bij voorbaat dank!