Ida’s Koffiekamer met Mgr. J. Hendriks – 9 maart 2014

Mariale Dogma’s

Op 9 maart komt de hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, naar Ida’s Koffiekamer om te vertellen over de Mariale Dogma’s.

Mgr. Hendriks naast Mgr. Punt bij de toewijding aan Maria tijdens de gebedsdag in 2013

Mgr. Hendriks naast Mgr. Punt bij de toewijding aan Maria tijdens de gebedsdag in 2013

Hij zal met ons stilstaan bij de ontwikkeling van de vier Mariale dogma’s: Maria is Moeder van God, Maagd, onbevlekt ontvangen en ten hemel opgenomen.
Wat is de betekenis van deze leer van de Kerk?
Hoe heeft de Maria-verering zich in relatie daarmee ontwikkeld?
En zal er ook een vijfde dogma komen?

Vragen die ons bezighouden, en uiteraard in het perspectief staan van de vraag van de Vrouwe van alle Volkeren om het dogma van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en Thee
13:00 – 13:45 Lezing door Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14 :55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking.