Ida’s Koffiekamer 8 maart 2015

Ida’s Koffiekamer – Pater Petrus Canisius spreekt over zijn bezoek aan Curaçao en Aruba

“Ik geef u de verzekering dat de wereld veranderen zal.” (29 april 1951)

Maria onze Moeder van alle Volkeren spoort allen aan tot verspreiding van haar beeltenis en gebed. Ze geeft dit zelfs een naam: “verlossings-en vredeswerk.”
Op uitnodiging van Mgr. Luis Antonio Secco gingen P.Canisius, Huub Dankers, Raquel Geerman en Philippe Monnier op wereldactie in zijn bisdom Willemstad. Zij nemen u in de geest mee naar het bezoek van Curaçao en Aruba.
“Deze beeltenis zal gaan van land tot land van stad tot stad. Dat is de bedoeling van het verlossingswerk.” (31 mei 1951)

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam)

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Pater Petrus Canisius spreekt
13:45 – 14:00 Pauze
14:30 – 14:45 Vervolg programma
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Opruimen. We vragen vriendelijk uw medewerking.