Ida’s Koffiekamer 8 januari 2017

Zuster Alessandrina van de kapel spreekt over
de actie voor de Vrouwe van alle Volkeren

Aanstaande Ida’s Koffiekamer komt Zuster Alessandrina van de Familie van Maria spreken over actie van de Vrouwe van alle Volkeren in het afgelopen jaar.

De pastorale zorg in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren is toevertrouwd aan leden van de religieuze gemeenschap van pauselijk recht “Familie van Maria”, officieel “Pro Deo et fratribus – Familie van Maria (PDF-FM)”, en het “Werk van Jezus de Hogepriester” – (Opus J.S.S.)”.

Kort na het overlijden van Ida Peerdeman op 17 juni 1996 zijn zij naar Amsterdam gekomen, om deze zorg op zich te nemen. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. H.J.A. Bomers. Sindsdien zijn de paters en de zusters een vertrouwd gezicht in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren en het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De paters en zusters van de Familie van Maria krijgen van mensen regelmatig getuigenissen over de Vrouwe van alle Volkeren te horen, of ze krijgen ze toegestuurd, van over de gehele wereld. De zusters verzamelen al deze getuigenissen. Zuster Alessandrina van de Familie van Maria komt op 8 januari 2017 over een aantal van deze bijzondere getuigenissen vertellen.

 

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Zuster Alessandrina
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg programma Zuster Alessandrina
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 Opruimen. We vragen vriendelijk uw medewerking.

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).