Ida’s Koffiekamer 8 december 2019

Goedele De Maeyer uit Belgïe spreekt over Luisa Picarreta

Luisa Piccarreta  (1865–1947) is al op heel veel plaatsen van de wereld bekend. In volle gehoorzaamheid aan de Kerk moest zij opschrijven wat Jezus, maar ook Maria, haar leerde over hoe over te gaan van het DOEN VAN GODS WIL naar het LEVEN IN DE WIL VAN GOD. Dit moest ze niet doen voor zichzelf maar voor alle generaties na haar – dus ook voor ons!

In 2014 verscheen bij de Vaticaanse Uitgeverij (Libreria Editrice Vaticana) in het Italiaans:  IL SOLE DELLA MIA VOLONTÀ.

Na een Engelse en Spaanse vertaling (2015) werd dit boek nu ook in het Nederlands gepubliceerd:  DE ZON VAN MIJN WIL.

Over deze officiële biografie, geschreven, gedrukt en uitgegeven in Rome, zal worden gesproken op zondag 8 december.

Goedele de Maeyer komt uit België .Wij houden een collecte voor haar onkosten.

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:10 – 13:45 Lezing Goedele De Maeyer
13:45 – 14:10 Pauze
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).