Ida’s Koffiekamer 14 juni 2015

Ida’s Koffiekamer – De eerwaarde heer Peter Klos spreekt over de Eucharistie als Sacrament van de Eenheid

Peter Klos zal enige overdenkingen geven bij dit Bijbelse begrip van de eenheid en uitkomen bij het Sacrament van de Eenheid, de Eucharistie.

In de Bijbel wordt vaak gesproken over de eenheid, vooral de eenheid onder de Christenen. Paulus zegt bijvoorbeeld: “Eén Heer, één doopsel, één geloof”. Of elders in het Nieuwe Testament staat dat de gelovigen “één van hart en één van ziel” waren. Jezus Zelf heeft om deze eenheid gebeden in Zijn hogepriesterlijk gebed: “Vader, moge allen één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.” De eenheid onder de gelovigen is dus een teken van geloofwaardigheid. De Kerk realiseert zich dat ook en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt het streven naar de eenheid – op de eerste plaats onder de Christenen – als een plicht en prioriteit gezien van de missie van de Kerk. De oecumene heeft al veel obstakels weggenomen, maar de uiteindelijke eenheid zal een gave zijn van de Heilige Geest.

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam)

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Pastor Peter Klos
13:45 – 14:00 Pauze
14:30 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Opruimen. We vragen vriendelijk uw medewerking.