Ida’s Koffiekamer 13 november 2016

Pater Stefan Lippert van de kapel spreekt over het Vagevuur

Pater Stefan Lippert van de Familie van Maria zal ons deze keer iets vertellen over het Vagevuur.
In dit Jaar van Barmhartigheid kunnen we samen nog een keer nadenken over deze ‘uitvinding’ van Gods Barmhartigheid, het Vagevuur. We zijn allemaal geroepen om eeuwig gelukkig te zijn bij God in de Hemel. Maar om de Hemel te kunnen binnengaan moeten we volledig gezuiverd zijn van alle zonden. In de Hemel is geen plaats voor het geringste kwaad of enige duisternis. Voor zover er nog zondesmetten aan ons kleven wanneer we sterven maar we toch verlangen naar God te gaan, moeten deze smetten uitgezuiverd worden in het Vagevuur. Wij kunnen meewerken met Gods Barmhartigheid door te bidden voor de zielen in het Vagevuur daar ze zelf niets meer kunnen doen voor hun heil en afhankelijk zijn van de gebeden van de levenden, de voorspraak van de heiligen of door en de aflaten die iemand tijdens zijn leven heeft verdiend.

Het Vagevuur is een mysterieus maar heel mooi facet van ons katholieke geloof. U bent daarom allemaal van harte uitgenodigd om daar op 13 november samen met pater Stefan in de koffiekamer dieper van bewust te worden.

 

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing pater Stefan
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 Opruimen. We vragen vriendelijk uw medewerking.

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).