Ida’s Koffiekamer 13 mei 2018

Eerste gebedsdag in de Caraïben

Philippe Monnier en Raquel Geerman vertellen over de eerste gebedsdag in de Caraïben

Op 23 september 2017 vond er voor de eerste keer een Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren plaats  op Aruba. Dit was de vrucht van drie jaren van missie van Pater Petrus Canisius en enkele gelovigen van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren op de Caribische eilanden. Als voorbereiding op de Gebedsdag vond er een noveen van de Vrouwe van alle Volkeren plaats in de Arubaanse natuur met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en het Rozenkransgebed.

Philippe Monnier en Raquel Geerman zullen getuigen van deze bijzondere gebeurtenis van de Vrouwe van alle Volkeren in de Cariben.

 

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Philippe en Raquel
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).