Ida’s Koffiekamer 11 oktober 2015

Ida’s Koffiekamer – Mgr. J.G.M. van Burgsteden spreekt over Chiara Lubich en de Eenheid

Chiara Lubich, oprichtster van de Focolarebeweging, werd geboren op 22 januari 1920 en overleed op 14 maart 2008. De Focolarebeweging is een katholieke lekenbeweging waarbinnen eenheid in de wereld als belangrijkste boodschap geldt.
Jezus  heeft om deze eenheid gebeden in Zijn hogepriesterlijk gebed: “Vader, moge allen één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.” (Johannes 17,21)
De oorsprong van de beweging ligt in Trente (noord Italië) vanuit een herontdekking van het evangelie. Tijdens de bombardementen nam een groep meisjes rond Chiara Lubich in de schuilkelders het evangelie ter hand en legde zich vervolgens met grote radicaliteit toe op het concreet maken van telkens een vers uit de bijbel en het uitwisselen van ervaringen.
De focolare spiritualiteit kan worden gekenmerkt als een spiritualiteit die je niet in je eentje kunt beleven. Om het evangelie in praktijk te brengen heb je een broeder of zuster nodig. Hoe  kan een mens God liefhebben die men niet ziet, als we geen acht slaan op onze naaste die we wel zien?
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt het streven naar de eenheid – op de eerste plaats onder de Christenen – als een plicht en prioriteit gezien van de missie van de Kerk. De oecumene heeft al veel obstakels weggenomen, maar de uiteindelijke eenheid zal een gave zijn van de Heilige Geest.

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Mgr. J. van Burgsteden
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Opruimen. We vragen vriendelijk uw medewerking.