Ida’s Koffiekamer 11 juni 2017

Winifred Marcellin spreekt over het Legioen van Maria

Zondag 11 juni komt Winifred Marcellin spreken over het Legioen van Maria. Winifred is al jaren actief betrokken bij het Legioen van Maria in Amsterdam. Het Legioen van Maria is een organisatie die wereldwijd inzet om op allerlei wijzen het geloofswezen in parochies of een bepaald gebied te stimuleren. Dit wordt gedaan door gebed, apostolaatwerk en evangelisatie.

Het Legioen van Maria bestaat uit actieve leden en biddende leden. De actieve leden komen wekelijks bij elkaar voor gebed en overleg, en gaan er gezamenlijk op uit voor het apostolaatwerk en de evangelisatie, bijvoorbeeld bij zieken of ouderen, bij stervenden, bij de dames op de Wallen. Biddende leden ondersteunen deze werkzaamheden met hun dagelijks gebed.

Aan Winifred Marcellin werd op bijzondere wijze gebedsverhoring geschonken toen zij leed aan nierkanker en ook een tumor in haar rechterlong had. Ze vertrouwde alles toe aan Maria, haar schutspatrones en voorspreekster. Ze genas en sindsdien zet zij zich nog meer en bovenal actief in voor Maria, om gestand te doen aan haar belofte, maar bovenal uit liefde voor de Moeder van Jezus en haar apostolaat van het Legioen van Maria.

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Winifred Marcellin
13:45 – 14:00 Pauze
14:00 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam).