Ida’s Koffiekamer 10 mei 2015

Ida’s Koffiekamer – Rector Beemster van het heiligdom van Onze LIeve Vrouw ter Nood spreekt over de Heilige Geest

Opgaande naar Pinksteren zal Rector Nars Beemster van O.L.V. ter Nood in Heiloo een lezing verzorgen over de Heilige Geest. In zijn lezing zal hij, met behulp van  teksten van de Heilige Grignion de Montfort en de Spaanse mystica Francisca Javiera del Valle, uiteenzetten hoe het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren leidt tot een leven in diepe verbondenheid met Christus, alsook hoe de oude katholieke waarheid, ‘per Mariam ad Iesum’ (door Maria tot Jezus), in grote letters afgedrukt op de Genadekapel in Heiloo, tot vervulling komt in het gebed zoals de Vrouwe ons dat heeft geopenbaard. Het belooft dus een zeer boeiende middag te worden.

Iedereen is van harte welkom in het Vossius Gymnasium! (Messchaertstraat 1, Amsterdam)

Het programma:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Rector Beemster
13:45 – 14:00 Pauze
14:30 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 14:55 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Opruimen. We vragen vriendelijk uw medewerking.