Heropening van de kapel op 13 oktober 2013

Op 13 oktober 2013 werd de kapel feestelijk heropend.

Van februari tot begin mei werd de kapel verbouwd. Gedurende enige weken vonden de gewone vieringen plaats in een nabijgelegen ruimte die op waardige wijze was ingericht, zodat de bezoekers konden rekening op de gewone voortgang van de vieringen, en ook bedevaartsgroepen toch ontvangen konden worden.

De verbouwing en renovatie waren inmiddels noodzakelijk geworden, de kapel werd tenslotte al in 1976 gebouwd. Enig onderhoud was nodig, en de kapel is nu beter toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn: de twee treden rondom binnen de kapel zijn verwijderd, de vloer is geëgaliseerd. Vooral echter is de kapel nu beter te vinden: er is nu een mooie duidelijke hoofdingang, die goed te zien is vanaf de weg. Er is een ruime hal waarin de mensen ontvangen kunnen worden, terwijl het info-center een eigen plaats gekregen heeft.

Nadat ook de kleinere werkzaamheden waren afgerond was zondag 13 oktober een mooie dag om de kapel op feestelijke wijze weer in gebruik te nemen. De bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, was hoofdcelebrant in de H. Eucharistieviering, waarna een bijeenkomst in kleinere kring plaatsvond met vrijwilligers en anderen die nauwer betrokken zijn bij de kapel. Het werd een goede bijeenkomst met zo’n 50 mensen.

Ook op deze plaats een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen of meegeholpen om dit mogelijk te maken, de kapel kan nu weer jaren het thuis zijn van de Vrouwe!

Op dezelfde dag vond de toewijding plaats door Paus Franciscus aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee was de Vrouwe op bijzondere wijze verbonden door Akita. Zie “Akita verbonden met het Vaticaan“.

Een paar foto’s van de heropening: