GIFTEN

ANBIVoor het werk van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren zijn we afhankelijk van uw giften. Alleen met uw hulp kan de verspreiding van de devotie van de Vrouwe van alle Volkeren in Nederland en daarbuiten voortgang vinden.

Uw gift kunt u overmaken op:

Stichting Vrouwe van alle Volkeren
ING-Bank, rek.nr. NL24 INGB 0672 5387 09
BIC: INGBNL2A

Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen, de Stichting is erkend als ANBI.

Waarom geld schenken aan de Stichting Vrouwe van alle Volkeren?

De Stichting zet zich in voor de verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren, in Nederland en daarbuiten. Met name verschillende publicaties en uitgaves dragen daaraan bij.
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de continuïteit van de pastorale zorg in de kapel aan de Diepenbrockstraat te Amsterdam.
Tenminste éénmaal per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting in Nederland een dag georganiseerd ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Op die dag zijn gewoonlijk diverse sprekers uit binnen- en buitenland aanwezig, alsmede de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Andere initiatieven in het buitenland worden waar mogelijk financieel gesteund. Daarbij kan gedacht worden aan acties ter verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren in de Verenigde Staten, India, diverse Europese landen, en aan het bouwen van kerken ter harer ere, zoals op de Filippijnen, in Sri Lanka en in Brazilië.

De “Familie van Maria”

De pastorale zorg in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren is toevertrouwd aan leden van de religieuze gemeenschap “Familie van Maria“.

Zij doen dit met instemming van de bisschop van Haarlem-Amsterdam. Namens de Stichting Vrouwe van alle Volkeren en in nauw overleg daarmee dragen zij de dagelijkse zorg voor de kapel en onderhouden zij in naam van de Stichting de contacten en handelen zij de correspondentie af.

Uw steun wordt gevraagd

Ondanks dat de Stichting niet onmiddellijk zichtbaar is, draagt zij de financiële verantwoordelijkheid voor de kapel en het vroegere woonhuis van de zieneres, en voor de verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van daaruit.

Uw steun wordt daarom gevraagd, zodat de kapel centrum kan blijven van de verering van de Vrouwe, en de paters en de zusters hun werk daar kunnen blijven doen. Wilt u de Vrouwe steunen? Zie hieronder hoe dat mogelijk is.

Schenken met belastingvoordeel:

Giften aan de Stichting Vrouwe van alle Volkeren zijn aftrekbaar van de belastingen vanwege de zogenaamde ANBI status die de Stichting bezit. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. U kunt dit nazoeken met behulp van het ANBI zoekprogramma van de belastingdienst onder de naam van de stichting: “Stichting Vrouwe van alle Volkeren”.

De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de top van uw inkomen wordt betaald. Afhankelijk van uw inkomen kan de besparing oplopen tot 52%.

Het gedeelte van de giften boven het drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een bruto inkomen van bijvoorbeeld € 30.000 is het drempelbedrag € 300. Giften zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van het verzamelinkomen. Bij een bruto inkomen van € 30.000 is dat € 3.000.

Voor verdere details en voorwaarden kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Lijfrente Schenkingen:

Wilt u maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid en bent u bereid de Stichting Vrouwe van alle Volkeren de komende 5 jaar met een vast bedrag per jaar te steunen? Denk dan eens aan het afsluiten van een akte van lijfrente. Het voordeel hiervan is dat uw giften dan volledig aftrekbaar zijn van de belasting.
Anders dan voorheen is geen verklaring van de notaris meer noodzakelijk. Wanneer u van deze constructie gebruik wilt maken kunt u het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld“, opgesteld door de belastingdienst, downloaden. Op de laatste pagina’s vindt u ook een toelichting en uitleg over deze wijze van schenken. U kunt deze digitaal of handmatig invullen. Uiteraard kunt u het formulier ook bij ons aanvragen, dan sturen wij het naar u op.
U kunt het formulier ingevuld aan ons terugsturen. Wel wordt uiteraard verwacht dat u zelf de jaarlijkse overmaking verzorgt. Hieronder ziet u een voorbeeld van belastingvoordeel bij een lijfrente constructie indien u in de 42 procent belastingschijf valt:
U geeft aan de Stichting: U krijgt terug van de fiscus: U betaalt dus uiteindelijk:
150 euro per jaar 63 euro per jaar 87 euro per jaar

Dit is een algemeen voorbeeld, uw persoonlijke situatie kan uiteraard iets afwijken.

Nalatenschappen:

De Stichting Vrouwe van alle Volkeren in uw testament opnemen:

Om de Vrouwe van alle Volkeren te steunen is het ook mogelijk de Stichting op te nemen in uw testament. Om een testament op te maken moet u altijd bij de notaris langs om dit officieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n persoonlijk testament in overweging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te overlijden. Bovendien kan het voor u een hele geruststelling zijn als het testament eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen:

De notaris zal u uitleggen dat u op 2 verschillende manieren de Stichting Vrouwe van alle Volkeren kunt gedenken in uw testament; met een legaat of een erfstelling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testament voor de Stichting, dan noemt men dit een legaat. Het is ook mogelijk om goederen zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erfstelling?

U kunt de Stichting tevens benoemen als erfgenaam in uw testament. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan de Stichting. Denkt u er over na om de Stichting op te nemen in Uw testament of heeft u nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen. Zie onder “Contact“.

Uw erfenis & successierechten:

Successierecht is de belasting die verschuldigd is over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Met andere woorden, mensen die een erfenis ontvangen, moeten daarvan een deel aan belasting (successierechten) betalen. Het bedrag aan successierechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd. Instellingen met de ANBI-status zijn echter vrijgesteld van het betalen van successierechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor de Stichting Vrouwe van alle Volkeren naar de belasting.

Informatie voor de notaris:

De naam van de rechtspersoon is: Stichting Vrouwe van alle Volkeren, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Diepenbrockstraat 3, 1077 VX Amsterdam.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie