De gebedsdag van 19 mei 2013, Eerste Pinksterdag

Voor de vierdemaal op rij vond de Gebedsdag plaats in de Beurs van Berlage. Een dag van gebed en ontmoeting, met inspirerende sprekers die vertelden over de verspreiding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren overal ter wereld.

Hoofdsprekers op de dag waren:

Father Augustine Navaretnam

Augustine en ChielEen priester in Sri Lanka, van het bisdom Batticaloa. Hij is actief op vele terreinen binnen de Kerk aldaar, hij is onder andere docent aan een universiteit. Daarnaast is hij ook pastoor, en wel van een kerk gebouwd ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Tijdens de tsunami van 2004 verloren zo’n 200 leden van een plaatselijke parochie hun leven. De overlevenden werden gehuisvest in hoger gelegen gebied, te Panichiyadi. In 2007 begonnen zij met de bouw van de kerk ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, die in 2012 werd voltooid.
Father Augustine vertelde over de Roomd-Katholieke Kerk in Sri Lanka, de bouw van de kerk, en over de verering van de Vrouwe in Sri Lanka. Hier kunt u zijn presentatie vinden in het Nederlands, als PDF.

Lezing Pieter en ChielPieter van der Veen en Chiel van Soelen

Al vele jaren verlenen zij op de achtergrond hun medewerking aan de gebedsdagen, met name door hun vertaalwerk. Nu hebben zij verteld over hun werk voor de Vrouwe in Azië, en een algemene inleiding gehouden over de relevantie van de boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren voor onze tijd. Hier vindt u hun bijdrage.

Prof. dr. Mark Miravalle

Mark Miravalle en PieterProfessor aan de universiteit van Steubenville in de Verenigde Staten, en inmiddels een bekende gast op de gebedsdagen ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Hij sprak over de verschillende acties die hij coördineert om haar boodschappen wereldwijd te verspreiden en bekendheid te geven aan het verzoek van de Vrouwe om het dogma van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.

 Enige foto’s van de gebedsdag van 2013: