Poster 2023_final

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn verheugd dat wij dit jaar weer samen kunnen komen om Maria te eren als Vrouwe van alle Volkeren, nadat we dat enkele jaren niet hebben kunnen doen. De gebedsdag wordt gehouden op 4 juni 2023 in het heiligdom OLV ter Nood aan de Kapellaan 146 in Heiloo.

Mgr Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam zal een lezing houden over het thema “Maria als middelares en haar medewerking aan de verlossing”. Ook professor Mark Miravalle heeft aangegeven dat hij graag wil komen om een lezing te houden en om met ons te bidden.

Hieronder een impressie van de dag:

Programma

11:00 Aankomst: U kunt parkeren op het parkeerterrein aan de Kapellaan in Heiloo. Parkeerwachters zijn daar aanwezig. Vanaf station Castricum rijden er vanaf 10.00 pendelbussen naar het heiligdom. Koffie tegen betaling verkrijgbaar bij het Oesdom

12:00 Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen in de Bedevaartkapel, onder begeleiding van een Afrikaans koor

13:00 Pauze en lunch bij het Oesdom. Eerste kop koffie of thee gratis. Broodjes tegen betaling verkrijgbaar

13:45 Lezing Mgr. Hendriks – video NL

14:20 Lezing prof. Dr. Mark Miravalle – website van Dr. Mark Miravalle / video ENG

15:00 Pauze

15:15 Heilige Mis

16:20 Woord van Mgr. Punt – transcriptie Nederlands / Engels, video NL / video ENG

16:40 Lof

17:00 Het wijden van voorwerpen

17:30 Einde gebedsdag – vertrek pendelbus

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u te vragen om een bijdrage voor de kosten van deze dag. Naast de organisatie van de gebedsdag, is de Stichting ook verantwoordelijk voor het in standhouden van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, en de ondersteuning van de verspreiding van haar devotie in andere landen. Wij hopen dat u de gelegenheid vindt daaraan bij te dragen.

De Stichting Vrouwe van alle Volkeren is erkend als ANBI, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer is NL82 INGB 0002 1080 03 ten name van Stichting Vrouwe van Alle Volkeren.

Als laatste en belangrijkste, willen wij uw vragen om uw gebed voor het welslagen van de gebedsdag op 4 juni.

We hopen u in Heiloo te mogen begroeten!

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren,

S.R.K.M van Weede

Voorzitter