Gastsprekers tijdens de gebedsdag

 

Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van het bisdom Maiduguri in Nigeria

Nigeria
Met zijn ongeveer 168 miljoen inwoners is Nigeria het Mgr. Dashe Doeme tijdens een bezoek aan Belgiëmeest dichtbevolkte land van Afrika. Bijna vijftig percent van de inwoners zijn moslims, de andere helft zijn christenen. In het noorden is 80 percent van de bevolking moslim terwijl in het zuidoosten de christenen de overhand hebben. De islamitische terreurbeweging Boko Haram voert sinds 2009 een bloedige kruistocht in 3 noordoostelijke staten van Nigeria met de bedoeling er een islamitische theocratische staat op te richten. Het bisdom Maiduguri ligt in een gebied dat de deelstaten Yobe, Borno en het noordelijke deel van Adamawa omvat. Het lijden in dit grootste bisdom van Nigeria is enorm: volgens de laatste cijfers van bisdom zijn ongeveer 5000 van 125.000 katholieken gedood sinds de onrust begon en 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen, onder hen ook 26 van de 46 priesters van het bisdom, meer dan 200 catechisten en meer dan 30 zusters. Van de 40 parochiecentra zijn er 22 ontruimd en in het bezit genomen door de terroristen. Meer dan 350 kerkgebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt. Drie van de vier katholieke scholen zijn gesloten.

De laatste jaren is het bisdom Maiduguri in het noordoosten van Nigeria sterk op de proef gesteld. Het is één van de regio’s die het hardst getroffen wordt door het geweld van de terroristische groepering Boko Haram. Sinds 2009 zijn meer dan 100.000 mensen in het bisdom uit hun huizen verjaagd door het geweld en meer dan 5.000 katholieken zijn vermoord, terwijl verschillende kerken, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest.

Rozenkrans verslaat Boko Haram
Omstreeks het einde van 2014 had Mgr. Oliver Dashe Doeme een ontroerende mystieke ervaring. Wanneer hij de rozenkrans aan het bidden was voor het Heilige Sacrament in zijn kapel, had hij een visioen van Jezus, die niet sprak, maar hem een zwaard aanreikte. Hij strekte zijn arm uit om het zwaard aan te nemen, maar op het moment dat hij er vat op kreeg, veranderde het in een rozenkrans. Dan herhaalde Jezus driemaal: “Boko Haram is verdwenen”. Achteraf verklaarde Mgr. Dashe Doeme: “Ik besefte dat we met de rozenkrans Boko Haram zouden kunnen verslaan.” In het begin aarzelde hij om zijn ervaring met anderen te delen, maar vervolgens voelde hij zicht genoodzaakt om dit te doen door de Heilige Geest. Hij vertelde het eerst aan de priesters van zijn bisdom.

De situatie verbeterde inderdaad in een paar maanden tijd. In de lente van 2015 slaagde een militaire eenheid van het Nigeriaanse leger erin, samen met troepen van Tsjaad en Kameroen, om Boko Haram te verdrijven uit enkele veroverde dorpen en stadjes. Achteraf konden sommige vluchtelingen terugkeren naar huis.

Leven heropbouwen
160205 nigeria_bhNu moeten de mensen proberen om hun leven herop te bouwen. Mgr. Doeme viert verzoeningsvieringen om zijn mensen te bemoedigen om vast te houden aan hun geloof, ondanks alle lijden dat ze hebben doorgemaakt. Hij roept hen op om het voorbeeld van Christus te volgen en de terroristen te vergeven en wraakgevoelens te laten varen. Want uiteindelijk kunnen wraak en vergelding enkel leiden tot een vicieuze cirkel van geweld en oorlog, vertelt hij hen. Hij is ervan overtuigd dat heling enkel mogelijk is als een katholiek trouw vergeeft wat gebeurd is en vooruit blikt met hoop en vertrouwen in de toekomst. Het voorbije jaar, tijdens de paasweek, heeft Mgr. Doeme veel parochies binnen zijn bisdom bezocht, en hij vertelt: “Er was een groot verlangen onder de gelovigen naar gebed en biecht.” In vele van deze parochies brachten de bisschop en zijn priesters vele uren door in de biechtstoel om het sacrament van Verzoening toe te dienen.

(bron: Kerk in Nood, alwaar u ook informatie vindt wanneer u financieel wilt bijdragen aan het werk van Mgr. Oliver Dashe Doeme)

Dr. Mark Miravalle, Professor aan de universiteit te Steubenville, USA

Mark Miravalle 2012Dr. Mark Miravalle heeft al vaker gesproken tijdens de gebedsdagen in Amsterdam. Hij is professor in de theologie en Mariologie aan de Franciscaanse universiteit van Steubenville, waar hij zich in zijn werk met name richt op de rol van Maria in ons geloof en in de Verlossing door Christus. Hij zal ons vertellen over de verspreiding van de verering van de Vrouwe van alle Volkeren in de VS en over Maria als “Moeder van Barmhartigheid”.