Fotoverslag van 31 mei 2014

Schilderij Nicolaas

Zaterdag 31 mei 2014 vond in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam een Pontificale H. Eucharistieviering plaats ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren.
De afgelopen vier jaar werd een gebedsdag georganiseerd in de Beurs van Berlage. Dit jaar werd gekozen voor een eenvoudiger opzet: de dag begon om 12.00 in de Nicolaaskerk met het bidden van de Rozenkrans, gevolgd door de Pontificale H. Eucharistieviering met als hoofdcelebrant de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.M. Punt. De hulpbisschop, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, behoorde samen met een aantal priesters tot de concelebranten.
De zang werd verzorgd onder leiding van de zusters van de Familie van Maria, werkzaam in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren.

Na de H. Eucharistieviering was er voor de aanwezigen gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Olofskapel, een zaal van het Barbizon-hotel. Vrijwel alle ruim 500 aanwezigen maakten graag van dat aanbod gebruik, waarbij de laatsten pas om 16.00 huiswaarts keerden.

De dag was een geslaagde viering waarmee op deze 31ste mei Maria de Vrouwe van alle Volkeren bijzonder geëerd werd, en mensen elkaar konden ontmoeten.

Hieronder vindt u enige foto’s van de H. Eucharistieviering en de receptie na afloop. Binnenkort volgt nog een video-impressie.
De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Rob van Houten

Rozenkrans

Het Rozenkransgebed voorafgaand aan de H. Eucharistieviering

Intrede

De intredeprocessie

Openingswoord

Het openingswoord door de bisschop

Evangelie

De Evangelielezing door diaken H. van Meeteren

Overzicht

De homilie van de bisschop

Toewijding

De toewijding aan Maria aan het slot van de H. Eucharistieviering

Gebed slot

Na de handoplegging van de bisschop ontvangen te hebben bleven veel mensen nog in gebed bij het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren

Hieronder een eerste foto-impressie van de dag:

En nog enige foto’s van de receptie in de Olofskapel na afloop van de H. Eucharistieviering:

Foto’s: Rob van Houten