Fotoverslag van 24 mei 2015

 

Bedevaartsdag_3
Dit jaar op 25 maart was het 70 jaar geleden dat Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, ons door Ida Peerdeman haar eerste boodschap heeft willen geven. Een feit dat op bijzondere wijze gevierd werd op zondag 24 mei 2015, Eerste Pinksterdag, met een bedevaart ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

De dag was bedoeld als Bedevaartsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, en de nadruk lag op gebed en ontmoeting. De dag begon om 11.30 uur met het rozenkransgebed, begeleid door zang en muziek verzorgd door de zusters van de Familie van Maria, werkzaam in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.M. Punt, was hoofdcelebrant tijdens de Pontificale H. Eucharistieviering, waarbij hij geflankeerd werd door een aantal concelebranten.

Na de H. Eucharistieviering was er gelegenheid elkaar te ontmoeten, er was biechtgelegenheid, aanbidding van het Allerheiligste, en natuurlijk was het mogelijk om het bedevaartspark van Onze Lieve Vrouw ter Nood te ontdekken!

Voordat de dag werd afgesloten met een H. Lof verzorgd door de hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, presenteerde de rector van het heiligdom te Heiloo, ing. B.C. Beemster, zijn nieuwe uitgave over Maria: “Zij zag Hem doorstoken”. Hij besteedt daarin bijzondere aandacht aan de rol van Maria als Medeverlosseres.

Het was een bijzondere dag met zo’n 800 deelnemers!

Hieronder een foto-impressie van de dag:

Foto’s: G. van Meeteren