HB-96-182
Vrijdag 31 mei 1996

MEDEDELING
ten behoeve van de diocesanen van het Bisdom Haarlem

Reeds geruime tijd en in toenemende mate bereiken ons – de bisschop en de hulpbisschop van Haarlem – vele verzoeken uit binnen- en buitenland om eindelijk helderheid te verschaffen over de status van de verschijningen van Maria als ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ te Amsterdam in de jaren 1945 – 1959.

Na rijp beraad en officiële instanties te hebben geraadpleegd, menen wij de volgende beleidslijn te moeten aanhouden met het oog op de gewenste pastorale duidelijkheid:

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschijningen/boodschappen enerzijds en de mariale titel ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ anderzijds.

Over het bovennatuurlijke karakter van de verschijningen en de inhoud van de boodschappen kan de Kerk op dit moment geen uitspraak doen. Het staat eenieder vrij zich hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen.

Het gebed ‘Heer Jezus Christus …’ met de daarin besloten titel ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ heeft reeds vanaf 1951 kerkelijke goedkeuring van de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Huibers. Ook tegen openlijke verering van Maria onder deze titel bestaat onzerzijds geen bezwaar.

In een tijd waarin rassen, volkeren en culturen steeds meer op elkaar zijn aangewezen – niet in de laatste plaats in Amsterdam – menen wij dat juist deze titel een helder licht werpt op het universele moederschap van Maria, en op haar unieke, vrouwelijke rol in Gods heilsplan.

Haarlem, 31 mei 1996, op het feest van Maria Visitatie.

Henricus Bomers
Bisschop van Haarlem

Jozef Punt
Hulpbisschop

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie