Eerste Pinksterdag – 31 mei 2020

Eerste Pinksterdag, 31 mei 2020

U bent van harte uitgenodigd om op 31 mei 2020 vanaf 15.00 uur via internet aanwezig te zijn bij de gebedsdag die voor het eerst in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam gehouden kan worden.

Juist in deze tijd zouden we graag bij elkaar komen om stil te staan bij de boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren en om het door haar gegeven
gebed samen te bidden, zoals ze zelf van ons heeft gevraagd. Helaas kan dat dit jaar niet.

Wel bent u van harte uitgenodigd om op 31 mei via internet verbonden te zijn met Mgr. J. Punt, die op deze dag in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam voor ons de H. Eucharistie zal vieren.

Het programma:

15.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste en Barmhartigheidsrozenkrans

15.30 uur: H. Eucharistieviering door Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam

Mogelijk zal Petros Berga, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam maar werkzaam in Ethiopië, een getuigenis geven over een bijzondere Mariaverschijning in zijn land.

De zang wordt verzorgd door de zusters van de kapel.

Rond 17.00 uur zal het programma worden afgesloten.

Op 31 mei zal de livestream van deze dag hier te vinden te zijn.

Voor de duidelijkheid: de dag is alleen bij te wonen via internet, de kapel zal mede vanwege technische redenen tijdens de livestream gesloten zijn.