Achtergrond van de mediaberichten over de bouw van een nieuwe kerk in Amsterdam

De media hebben de afgelopen tijd bericht over de bouw van een nieuwe basiliek in Amsterdam, ter ere van Maria als ‘de Vrouwe van alle Volkeren’. Het bericht komt van een groep gelovigen die zich verenigd heeft onder de naam ‘Lourdes aan de Amstel’, en die al enige jaren ijvert voor de bouw van deze kerk. Al eerder hebben zij de Stichting van de Vrouwe van alle Volkeren en het bisdom benaderd met hun plannen. De bisschop laat hen de vrijheid om initiatieven te ontplooien, maar heeft geen enkel besluit genomen over concrete stappen.

Hoe hangt dit initiatief nu samen met de devotie?

De boodschappen, die Maria in de jaren 1945 tot 1959 aan de zieneres heeft gegeven, bevatten vier elementen om de mensheid te helpen vrede te vinden: Het eerste is de herhaaldelijke oproep tot meer “waarheid, gerechtigheid en liefde” onder de mensen, en een terugkeer naar Christus en zijn Kruis. “Hem wil ik weer in de wereld brengen”, zo beschrijft de Vrouwe zelf haar missie. Het tweede is een nieuw gebed dat zij geeft. Het is gericht tot de “Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader”, en vraagt Hem om de heilige Geest te zenden over onze gewonde wereld. Het derde is de vraag aan de Kerk en de Paus om de unieke rol van Maria in Gods heilsplan in een vijfde mariaal dogma plechtig te formuleren, opdat zij haar bemiddelende taak als Nieuwe Eva en als Moeder van de gehele mensheid ten volle kan verrichten. Gods heilzaam handelen kan zich pas volledig ontvouwen als antwoord op de vrije instemming van de mens. Het vierde is inderdaad het visioen van een nieuwe internationale kerk in Amsterdam.

In de boodschappen wordt de locatie aan de zienster precies aangegeven. Zij ziet een haar bekende groene weide als de plaats waar de kerk zou moeten komen. De Vrouwe zegt haar dat deze plek later omringd zal zijn door een halve stad, en zal liggen aan een groot plein. Op dit moment staat exact op deze plek de ‘Hollandhal’ van de RAI, die ligt aan het Europaplein, naast station en snelweg, en inderdaad omringd is door een halve stad. Omdat het er niet naar uitziet dat deze plaats snel vrij zal komen, zoeken de initiatiefnemers naar andere mogelijke locaties in die buurt. De officiële Stichting van de Vrouwe van alle Volkeren, die ooit eventueel de kerk zal moeten bouwen, houdt echter vast aan de genoemde locatie. Zo de Heer wil zal die te zijner tijd wel beschikbaar komen. Dat sluit natuurlijk niet uit dat mensen vrij zijn om andere voorstellen te doen.

De vrijheid van de gelovigen in deze is gelegen in de vrijgave van de publieke devotie in 1996, los van de authenticiteitsvraag, maar met uitdrukkelijke toestemming van Rome. Bij zijn erkenning in 2002 heeft de bisschop deze vrijheid van mensen om hierin te geloven of niet, om hiervoor te ijveren of niet, onderstreept met het kerkelijke adagium dat “een private openbaring nooit bindend is voor het geweten van de gelovige”, maar dat binnen de grenzen die het leergezag stelt publieke uitoefening van de verering wel is toegestaan.

Het bestuur van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren

Zie ook het bericht “De Vrouwe in de media