De Vrouwe in de media

Berichten over de Vrouwe van alle Volkeren in de media

Zaterdag 27 mei 2017 zal in de RAI weer de jaarlijkse gebedsdag plaatsvinden ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren. Van harte hopen we dat velen met ons Maria willen eren in haar cruciale rol in Gods heilsplan. Zij is gekomen, zegt ze in Amsterdam, om haar Zoon weer in de wereld te brengen. Onze tijd heeft het zo nodig. Ook op vele andere plaatsen in de wereld vinden gebedsdagen plaats, onder andere in Düsseldorf op 2 september van dit jaar.

Zoals u wellicht weet, heeft de initiatiefgroep “Lourdes aan de Amstel” al herhaaldelijk van zich laten horen in de media, in het bijzonder over de bouw van de kerk die de Vrouwe heeft gevraagd. De Stichting Vrouwe van alle Volkeren, evenals de bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, waarderen de inzet van gelovigen voor de devotie, maar steunen niet het plan om nu, op een andere plaats dan aangewezen, een kerk te bouwen. Het is niet de plaats en niet de tijd om dit te doen. Als de tijd komt, zal de Stichting Vrouwe van alle Volkeren haar verantwoordelijkheid nemen.

De bisschop heeft in 1996 samen met zijn voorganger, in overleg met Rome, de devotie vrijgegeven en deze later in 2002 erkend. Ook is de bisschop jaarlijks bij de gebedsdag in Amsterdam aanwezig als hoofdcelebrant in de H. Eucharistieviering, en vaak eregast bij bijeenkomsten in het buitenland. Als bisschop laat hij de gelovigen vrij om een erkende private devotie te volgen of niet. Datzelfde doen de andere bisschoppen in Nederland, die de keuze van de plaatselijke bisschop respecteren, maar uiteraard vrij zijn om hierover hun eigen mening te vormen.

Het is ook niet de taak van bisschoppen om een devotie te verspreiden. Het is aan de gelovigen in de hele wereld, en ook aan die in Nederland, om zelf de verering van Maria als de Vrouwe en Moeder van alle volkeren groot te maken. Daarvoor wordt alle vrijheid gegeven. We hopen en bidden dat de komende gebedsdag hieraan weer een stimulans mag geven.

Het bestuur van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren