Amsterdam en Akita

Afbeelding AkitaWat velen niet weten is, dat Maria boodschappen gaf aan zuster Sasagawa te Akita in Japan. Maria sprak via het beeld van de Vrouwe van alle Volkeren tot de zuster. Voor de eerste maal gebeurde dat in 1973.

Het convent van de Zusters van eucharistische aanbidding was al jaren daarvoor in contact gekomen met de devotie van Amsterdam en de overste had door een Japanse kunstenaar een houten beeld laten maken naar het voorbeeld van het prentje van “de Vrouwe van alle Volkeren”.

Ook verscheen later aan zuster Sasagawa een engel, die samen met haar het gebed van Amsterdam bad. De wonderlijkste gebeurtenissen volgden elkaar op: genezing van doofheid, van blindheid, van een tumor… enkele keren weende het beeld bloedtranen; dit gebeurde ook in bijzijn van de locale bisschop, Mgr. Ito.

Alles werd nauwgezet onderzocht door de universiteit van Akita, en authentiek bevonden. Na 10 jaar onderzoek, verricht met toestemming van Rome, maakte de bisschop de resultaten bekend en verklaarde met nadruk de verschijningen en gebeurtenissen als van bovennatuurlijke oorsprong.

Later pelgrimeerde hij naar Amsterdam als de plaats van oorsprong van de devotie en karakteriseerde de gebeurtenissen in Akita als bevestiging van de verschijningen van Amsterdam.

Op de schriftelijke vraag van Mgr. Bomers, de toenmalige lokale bisschop van Haarlem, naar de erkenning van Akita en de relatie met Amsterdam, gaf Mgr. Ito in 1989 een eenduidig antwoord, dat geen enkele twijfel toelaat.

BISDOM VAN NIIGATA
Higashi Ohatadori
Niigata-shi Japan

28 februari 1989

Excellentie,

Dank u voor uw brief van 31 januari 1989. Mijn excuses voor het late sturen van dit antwoord aan u.

Laat mij de verbanden verklaren tussen de “Vrouwe van alle Volkeren” en het houten beeld van de Gezegende Moeder Maagd in Akita, een stad in het Noorden van Japan.

Meer dan 25 jaar geleden, kreeg Zr.Kotake, een lid van een religieuze gemeenschap genaamd ‘Het Instituut van de Dienaressen van het heilige hart van Jezus in het Heilig Sacrament’, een lichamelijke ziekte en werd later genezen na het drinken van water (dat) uit Lourdes (was gestuurd).

De Japanse zuster voelde de behoefte om een nieuw beeld van de Gezegende Moeder Maria aan te bieden om haar dankbaarheid uit te drukken voor haar genezing.

Een andere zuster van de zelfde religieuze gemeenschap gaf aan Zr.Kotake de aanbeveling om het beeld van de “Vrouwe van alle “Volkeren” te laten beeldhouwen, omdat de zuster had gelezen over ‘verschijningen’ van de Gezegende Moeder in Amsterdam.

Zr.Kotake stemde in met het voorstel en vroeg een Japanse kunstenaar om een houten beeld uit te snijden waarbij ze een afbeelding van de “Vrouwe van alle Volkeren” aan hem gaf als model voor het beeld.

Nu, zal ik antwoord geven op uw vraag van het bestaan van een officiële kerkelijke erkenning van het bovennatuurlijke karakter van Maria- verschijningen in Akita.

Ik erkende -en gaf een verklaring uit over – het bovennatuurlijke karakter van de Maria-verschijningen na 10 jaar onderzoekingen en zorgvuldige overwegingen als de plaatselijke Bisschop (Ordinarus Loci) van het Bisdom van Niigata voordat ik als bisschop met emeritaat ging.

Ik stelde een kerkelijke commissie in Japan in op basis van een advies van de heilige Stoel hieromtrent.

Ook de commissie onderzocht de mysterieuze gebeurtenissen en erkende de bovennatuurlijke echtheid van de verschijningen van de Gezegende Moeder in Akita.

In april 1984, kondigde ik af dat de Maria verschijningen in Akita een bovennatuurlijk karakter hebben op grond van de “Normen van de H. Congregatie voor de Geloofsleer over de wijze van handelen bij het beoordelen van veronderstelde verschijningen en Openbaringen” door een pastorale brief uit te geven voor katholieke gelovigen.

Lees u alstublieft. mijn pastorale brief waarvan de Franse vertaling is opgenomen aan het eind van het boek “Nôtre –Dame D’Akita” dat ik u per separate post toestuur.

Een ander verband tussen Maria verschijningen in Akita en de “Vrouwe van alle Volkeren” is als volgt:

Toen Zr.Agnes Katsuko Sasagawa de eerste van de drie van Maria’s boodschappen ontving door het houten beeld van de Gezegende Moeder van Akita op 6 juli 1973, verscheen ook een engel aan haar en bad het gebed van “De Vrouwe van alle Volkeren” samen met Zr.Sasagawa.

Leest u alstublieft p.45 van “Nôtre-Dame D’Akita” om op dit punt meer gedetailleerde informatie te krijgen.

Ik wist niet dat het verboden was de kapel van “De Vrouwe van alle Volkeren” te bezoeken en de H.Mis te vieren in de kapel. Dus ging ik er op bezoek en las de Mis als privé persoon. Als mijn bezoek u enige ergernis heeft gegeven, wilt u mij alstublieft vergeven.

Met de meeste hoogachting

John Shojiro Ito

Emeritus Bisschop van Niigata.

pdfDe brief van Mgr. Ito als pdf-document (Engels)