De Koffiekamer 8 mei 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Mariale dogma’s

Spreker pater Peter Klos

Het vijfde mariale dogma, zoals dat door de Vrouwe wordt gevraagd en aangekondigd, is nog steeds niet door de Kerk afgekondigd. Het waarom daarvan is een mysterie en wij kunnen niet anders doen dan blijven bidden om de officiële erkenning van de rol van Maria in het heilsplan, zoals die haar door God is gegeven. Het is voor ons wel goed om ons te blijven bezinnen op de betekenis van dit vijfde mariale dogma. Daarom zal pater Peter Klos op 8 mei in de koffiekamer spreken over de betekenis van de mariale dogma’s en in het bijzonder van de drie titels die worden gevraagd in het vijfde mariale dogma: Medeverlosseres, Middelares van alle Genaden en Voorspreekster voor het Volk van God.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:30 Uitwisselen van gedachten: Hoe kan ieder van ons bijdragen aan de promotie van het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren? Of een positieve bijdrage aan de kerkgemeenschap?
13:30 – 13:45 Pauze Koffie
13:45 – 14:50 Lezing pater Klos
14:50 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30