De Koffiekamer 14 november 2021

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Bedevaartsplaatsen in Frankrijk

Sprekers Raquel Geerman en Philippe Monnier

In deze bijeenkomst zullen Philippe Monnier en Raquel Geerman spreken over enkele bedevaartsplaatsen in Frankrijk. Tijdens een bedevaartsreis in de zomer van dit jaar hebben ze de volgende plaatsen bezocht: Lisieux, Pontmain, Mont Saint Michel, Paray le Monial, La Salette, Laus en Ars. Het bezoek aan deze heilig-dommen van kerkelijk erkende verschijningen en het leven van heiligen biedt mo-gelijkheden voor een inspirerende getuigenis.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Wij houden 1,50m afstand en gaan zitten, niet rond lopen!

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Ervaringen
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg programma
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 0545 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15