De Koffiekamer 13 november 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

13 november 2022 spreekt Goedele de Maeyer over Luisa Piccarreta

Een klein, maar bijzonder boekje van Titus Brandsma

God en Zijn Wil – al de hele heilsgeschiedenis gekend. Maar de volheid over het ‘Leven in de Wil van God’ wordt ons nu bekendgemaakt. De geschriften van Luisa Piccarreta leren ons alles te doen als een akt in de Goddelijke Wil. Zij brengen ons bij het FIAT van de Heiliging – na het FIAT van de Schepping en het FIAT van de Verlossing. “Je kan God geen grotere glorie geven en geen groter goed aan Zijn schepselen, dan aan velen de kennis door te geven over het leven in de Goddelijke Wil. Vertel dus aan allen dat er niets groter bestaat, geen sensationeler mirakel dan leven in de Goddelijke Wil.” (Luisa in haar brief van 15 januari 1945) En dit willen we voor een 5 de keer komen doen in Amsterdam…

Er zal een boekentafel zijn en wij houden een collecte voor de kosten van Goedele!

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Goedele de Maeyer
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30