De Koffiekamer 13 maart 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

Bedevaart Frankrijk: Paray le Monial, La Salette, Laus en Ars

Spreker Philippe Monnier en Raquel Geerman

In deze bijeenkomst volgt het tweede deel van de presentatie van Philippe Monnier en Raquel Geerman over de bedevaartsplaatsen in Frankrijk die ze in de zomer van vorig jaar hebben bezocht. In het eerste deel hebben ze gesproken over Lisieux, Pontmain en Mont Saint Michel. In dit tweede deel zullen ze een presentatie geven over Paray le Monial, La Salette, Laus en Ars.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Wij houden 1,50m afstand en gaan zitten, niet rond lopen!

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 ervaringen Philippe en Raquel
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15