De Koffiekamer 12 september 2021

Pater Gabriel spreekt over “Heilige Jozef”

Lezing ter gelegenheid van het Jozefjaar “Daden zijn meer dan woorden”

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele kerk, heeft paus Franciscus een Jozefjaar afgekondigd.
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt ontvangen in.
Het wordt op 8 december 2021 afgesloten.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Wij houden 1,50m afstand en gaan zitten, niet rond lopen!

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:15 Maken wij de nieuwe gang van zaken bekend
13:15 – 14:00 Lezing pater Gabriel
14:00 – 14:20 Pauze Koffie
14:20 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 0545 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15