De Koffiekamer 12 juni 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

“Zie, Uw Moeder” (Johannes 19,27)

Spreker pater Peter Johan van de broeders van Sint Jan

In deze lezing willen we dieper ingaan op het geestelijk Moederschap van Maria over ieder van ons, alsmede over heel de Kerk.
Waarom geeft Jezus op het Kruis Maria aan ons als ‘onze’ Moeder? Hoe kunnen wij haar geestelijk Moederschap ontvangen? En welke rol vervult haar bemiddeling in ons geestelijk leven?

U bent van harte welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Ida’s Koffiekamer begint zoals gewoonlijk om 12.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 14:00 Lezing Pater Johan
14:00 – 14:15 Pauze
14:15 – 14:50 Vervolg Lezing Pater Johan
14:50 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
15:00 – 15:15 Afruimen. Wij vragen vriendelijk uw medewerking

 

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 24.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11:15