De Koffiekamer 12 februari 2023

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

12 februari 2023 Kapelaan Nars Beemster spreekt over het belang van lezing van de Heilige Schrift

Zondag 12 februari komt een oude bekende Ida’s koffiekamer bezoeken, kapelaan Nars Beemster. Hij zal een voordracht verzorgen over het belang van lezing van de Heilige Schrift, in het bijzonder van de evangelieteksten. De lezing is bijzonder bedoeld voor mensen die hun relatie met Jezus verder willen verinnerlijken, om zo zijn mateloze liefde, zijn onmetelijke kracht, zijn peilloos diepe vrede en zijn eeuwigdurende vreugde, sterk(er) te ervaren. Iedereen is van harte welkom. Het belooft een bijzondere middag te worden.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Overweging kapelaan Beemster pr.
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolgoverweging
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30