De Koffiekamer 12 december 2021

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

De oecumene van Maria,moeder van alle Christus- gelovigen

Spreker priester Koos Smits

Zoals jullie misschien wel weten, werk ik bij Radio Maria.
“Ik beschouw het als mijn missie om de katholieken voor te houden,
“dat Maria met veel kaarsen en noodgebeden alleen niet voldoende is,
“maar dat we Maria enkel zuiver kunnen zien in het Licht van God,
“zijnde dochter van God Vader, moeder van God Zoon, en bruid van God H. Geest,“en dat zij alles uit genade ontvangen heeft en ontvangt.”

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
Wij houden 1,50m afstand en gaan zitten, niet rond lopen!

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 lezing pr. Koos Smits
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30 en 11;15