De Koffiekamer 11 september 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

De betekenis en de actualiteit van de heilige Hildegard van Bingen voor de kerk en de wereld van vandaag

Spreker Pater Gabriel

Door de hernieuwde belangstelling voor vrouwen in de Kerk is er voor Hildegard van Bingen, in het bijzonder voor haar medische, plantkundige en geologische verhandelingen, heel wat interesse.

Hildegard van Bingen is een twaalfde-eeuwse Duitse mystica, werd geboren in 1098 en stierf op 17.9.1179.

Al vroeg, op driejarige leeftijd, kreeg ze wonderlijke visioenen die ze zelf, nog zo jong, maar moeilijk kon duiden …

In haar drieenveertigste levensjaar ontving ze in een visioen een opdracht van God om ‘de kluis der mysterien te ontsluiten’.

De kerkelijke autoriteiten volgden haar visioenen in eerste instantie argwanend.

Dit veranderde toen tijdens de synode van Trier in 1147 de heilige Bernardus van Clairvaux en de aartsbisschop van Mainz haar onder de aandacht van paus Eugenius III brachten, die haar aanspoorde en bemoedigde om haar werk voort te zetten.

Op 10 mei 2012 verklaarde paus Benedictus XVI haar heilig en op 7 oktober 2012 werd haar de eretitel van kerklerares verleend.

Door haar diepe inzicht in Gods heils- en verlossingsplan blijft zij ook vandaag nog mensen tot ver buiten de kerkgrenzen inspireren en mag zij in de ‘schaduw’ van de Vrouwe van alle Volkeren een profetes voor alle volkeren genoemd worden.

U bent van harte welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1
De Koffiekamer begint zoals gewoonlijk om 12.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Lezing Pater Gabriel
13:45 – 14:10 Pauze
14:10 – 14:45 Vervolg lezing
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30