De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

11 februari Pater Gabriel Spreekt over De macht van het gebed

Het leven van Maria is een biddend leven. Voordat Maria ons iets leert, leeft ze het ons voor. Haar wachten op de komst van de Heilige Geest, samen met de apostelen in de avondmaalszaal, is een van de mooiste gebeden.

Niemand van ons twijfelt eraan dat wij nu – in deze tijd – op bijzondere wijze de bijstand van de Heilige Geest nodig hebben. Elke dag horen we over oorlogsge-beurtenissen uit verschillende delen van de wereld. Bovendien is de economi-sche en sociale situatie in onze landen zorgwekkend. Maar wij christenen staan daar geenszins machteloos tegenover. Johannes Chrysotom, bijvoorbeeld, vertelt ons: ‘De biddende mens heeft het stuur van de geschiedenis in handen.’

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1, Amsterdam

Let op! In de Diepenbrockstraat is het niet mogelijk om te parkeren (straat is afgesloten)

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 lezing Pater Gabriel
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30