De Koffiekamer 11 december 2022

De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

11 december 2022 spreekt pr. Eugen Graas spreekt over Maria Onbevlekt Ontvangen en haar plaats in de liturgie

De Kerk viert op 8 december het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Wat houdt dat in en welke betekenis heeft dat voor ons leven? Eugen Graas, priester van de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam zal hierop ingaan in het eerste deel van zijn overweging.

Maria heeft een belangrijke plaats in de liturgie van de Kerk: het liturgisch jaar kent diverse gedachtenissen en feesten die op haar betrekking hebben. De spreker zal dit in het tweede deel van zijn overweging toelichten.

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 Overweging Eugen Graas, pr.
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg overweging
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: 1 maal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30