De Koffiekamer – iedere 2e zondag van de maand

10 september 2023 Fred Barens spreekt over de icoon van Maria van Altijddurende Bijstand

“In een stoffige spleet achter de icoon van Maria van Altijddurende Bijstand heb ik het document gevonden. Een kleine folder met plaatjes en tekst. Het gaat over de wonderdadige bijstand van Moeder Maria bij het transport van de Icoon van Kreta naar Rome en verder’’

Via wereldlijke omwegen kwam ik in het koor van de Onze Lieve Vrouwekerk (toen nog met de paters Redemptoristen) tot op heden. Met de komst van de priesters van Opus Dei leerde ik het seminarie van Vogelenzang, de Tiltenberg kennen. De toenmalige ‘val van de muur’ bracht mij via Berlijn bij de Focolare, de paters van het heilig Sacrament’ omarmden mijn gebroken hart en zo kwam ik bij de Begijnhofkapel als wekelijkse acoliet terecht. Dus alles onder de rook van Amsterdam – centrum de stad van de Mirakelen van de wonder Hostie , maar ook van de wonderdadige icoon van Maria van altijddurende bijstand. De bijstand waarvan ik met deze presentatie mag getuigen bij u in het gezelschap van de Mariale devotie van de Vrouwe van alle volkeren.

Het beloofd weer een mooie middag te worden!

Hartelijk welkom in het Vossius Gymnasium. Messchaertstraat 1

12:30 – 13:00 Koffie en thee
13:00 – 13:45 getuigenis van Fred Barens
13:45 – 14:10 Pauze Koffie
14:10 – 14:45 Vervolg
14:45 – 15:00 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Nachtaanbidding: eenmaal per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 23.00 uur tot 05.45 in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. Afsluitend met een Heilige Mis.
Informatie: Cunera Huibers, Telefoon: 020-6459137.

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren: Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: H. Mis om 9:30, 11:15 en 12:30